Székely Beáta

A jelenségek képi értelmezése, motívumainak érzékeny költészettel átitatott groteszk felhangja sajátos festői világot eredményez. A gyerekkor alapélményei, az erdélyi, tiszta népi kultúrára rátelepedő brutális blokkházak akarnok erőszakossága meghatározó festészetének kialakulásában. Izgalmasan keverednek munkáiban a hagyományos képépítő tanulságok a XX., XXI. századi képzőművészet innovatív eredményeivel.

Nagy Gábor festőművész, DLA. habil. egyetemi docens

Válogatott munkák